Skip to content

ทำไมจึงควรแปลงเอกสารกระดาษมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล

ERPHERO-Odoo- erp-paper documents to digital format (2)

    ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานของมนุษย์ ทำการเปลี่ยนแปลงในการเก็บข้อมูลจากเอกสารแบบกระดาษสู่ข้อมูลแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลนั้นช่วยลดภาระในการทำงานได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ข้อดีของการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลนั้น มีอะไรบ้าง

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

     เนื่องจากข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลสามารถถูกจัดเก็บ เข้าถึง แบ่งปันได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่าข้อมูลจากเอกสารกระดาษ ดังนั้น จึงช่วยลดระยะเวลาในการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานบางอย่างลง ทำให้สามารถทำงานอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้น

2. จัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

     ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลสามารถนำเข้าและจัดเก็บได้แม่นยำมากกว่าข้อมูลกระดาษ และยังช่วยลดข้อผิดพลาดจาก Human Error (ความผิดพลาดจากมนุษย์) และเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้

3. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

     ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลสามารถแก้ไข คัดลอก และแชร์ได้ง่าย จึงทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและการจัดการข้อมูลมากกว่าข้อมูลบนกระดาษ

4. ออกแบบการใช้งานได้ดีขึ้น

     ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลสามารถจัดระเบียบและจัดเรียงข้อมูลได้ง่าย ทำให้การค้นหาข้อมูลที่ต้องการเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

5. ประหยัดค่าใช้จ่าย

     การเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลใช้พื้นที่จัดเก็บทางกายภาพน้อยกว่าข้อมูลในรูปแบบกระดาษ และในระยะยาวก็มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอีกด้วย โดยข้อมูลรูปแบบดิจิทัลอาจถูกเก็บไว้ในรูปแบบคลาวด์

6. สามารถสำรองข้อมูลและกู้คืนได้ง่าย

     ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลสามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลได้เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ยังสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยการเข้ารหัสหรือยืนยันตัวตนได้อีกด้วย

7. ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

     การบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล สามารถลดการใช้งานของกระดาษ และที่สำคัญยังช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก

8. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

     ข้อมูลดิจิทัลสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานระยะไกลหรือในกรณีฉุกเฉิน

ข้อดีของการเปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลจากกระดาษมาอยู่ในรูปแบบ ERP: ยกระดับธุรกิจของคุณสู่ความเป็นมืออาชีพ

     เนื่องจากข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลสามารถถูกจัดเก็บ เข้าถึง แบ่งปันได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่าข้อมูลจากเอกสารกระดาษ ดังนั้น จึงช่วยลดระยะเวลาในการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานบางอย่างลง ทำให้สามารถทำงานอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้น

การใช้ระบบ ERP นำมาซึ่งข้อดีมากมาย ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

   • ระบบ ERP ช่วยลดเวลาในการค้นหาและจัดการข้อมูล
   • ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกด้วยมือ
   • เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ ทุกเวลา
   • ช่วยให้พนักงานมีเวลาทำงานอื่น ๆ ที่สำคัญมากขึ้น

2. ยกระดับการตัดสินใจทางธุรกิจ

   • ระบบ ERP รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงาน ทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ
   • ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ
   • ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว
   • เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

3. เพิ่มความโปร่งใส

   • ระบบ ERP ช่วยติดตามการเคลื่อนไหวของข้อมูลและธุรกรรม 
   • เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
   • สร้างความโปร่งใสภายในองค์กร 
   • เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ลดต้นทุน

   • ระบบ ERP ช่วยลดการใช้กระดาษ 
   • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล 
   • ลดความสูญหายของข้อมูล
   • ช่วยลดต้นทุนโดยรวมในระยะยาว

5. เพิ่มความสามารถในการปรับตัว

   • ระบบ ERP มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
   • ช่วยรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
   • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด

     การเปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลจากกระดาษมาอยู่ในรูปแบบ ERP เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยข้อดีมากมายที่ระบบนำมาสู่ธุรกิจ การลงทุนในระบบ ERP จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และประสบความสำเร็จในระยะยาว

## การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ ERP อาจเป็นความท้าทาย แต่ผลลัพธ์ที่ได้รับตอบแทนคุ้มค่าอย่างแน่นอน  

Odoo ยังมีรายการแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมากกว่า 70 รายการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ 

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :