Skip to content

การออกใบแจ้งหนี้
ออนไลน์ทำให้ง่าย

จัดการสัญญา ใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำ
ใบเรียกเก็บเงินรับเงินเร็วขึ้น

implement_services_invoicing_TH

เปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย

เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามใบสั่งขาย ใบสั่งจัดส่ง สัญญา หรือเวลาและวัสดุ

erphero-icon-easy-created

สร้างใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดายตามราคาที่คุณ
ได้ส่งให้ลูกค้าของคุณ

erphero-icon-send

ส่งใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพโดยตรงไปที่
ลูกค้าของคุณในคลิกเดียว

erphero-icon-PDF-file

ส่งโดยอัตโนมัติทางอีเมลเป็น PDF
เอกสารแนบหรือพิมพ์และส่งทางไปรษณีย์

รับเงินเร็วขึ้น

การชำระเงินออนไลน์และการติดตามอัตโนมัติ

รับการชำระเงินออนไลน์ผ่าน Paypal, Buckaroo, Stripe, Authorize.net, Atos Worldline หรือ Adyen ขจัดความยุ่งยากในการส่งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินล่าช้าหรือค้างชำระ การติดตามอัตโนมัตินั้นง่ายต่อการกำหนดค่าและช่วยปรับปรุงการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระเงินที่ง่ายและรวดเร็ว

altertext

“Odoo อนุญาตให้เราส่งใบแจ้งหนี้ 10,000 ใบต่อเดือนโดยอัตโนมัติ”


phone-acc-screen-invoicing

ลดความซับซ้อนของบัญชีของคุณ

ติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารและสถานะของใบแจ้งหนี้

ใช้ภาพรวมสถานะเพื่อช่วยติดตามร่างจดหมาย ใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว และใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
บันทึกธุรกรรมทั้งหมดจากบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติโดยการนำเข้าและกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ

วิเคราะห์การขายของคุณ

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อดูภาพรวม

เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้โดยตรงด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและปรับแต่งได้ สร้างคำจำกัดความของคุณเองและวิเคราะห์การออกใบแจ้งหนี้ตามผลิตภัณฑ์ ลูกค้า พนักงานขาย ฯลฯ

ระบบ ERP ระดับโลก

ให้ธุรกิจของคุณเติบโต เริ่มต้นเพียง

เริ่มวันนี้เพื่อ...
วางแผนงาน ให้จัดการง่าย