Skip to content

เริ่มต้นวันนี้เพื่อเปลี่ยน
ให้ง่ายกว่าเดิม

หนึ่งแอปเพื่อหนึ่งความต้องการ...
เรามีทุกแอปที่ธุรกิจต้องการรวมกันอยู่ที่นี่

erphero_ERP_implement_services

ขั้นตอนการดำเนินการ

กระบวนการเริ่มต้นพัฒนาระบบประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

กระบวนการออกแบบการดำเนินการ

ในกระบวนการใช้งาน เราสามารถแบ่งและจัดลำดับการใช้งานระบบได้ตามลำดับ
เพื่อให้การใช้งานระบบโปรแกรมสามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

erphero-implement-page-phase-process

ปรับแต่งและพัฒนา

Odoo.sh

ระบบ ERP ระดับโลก

ให้ธุรกิจของคุณเติบโต เริ่มต้นเพียง

เริ่มวันนี้เพื่อ...
วางแผนงาน ให้จัดการง่าย