Skip to content

ส่วนประกอบการประเมินราคา

องค์ประกอบของงบประมาณโครงการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

  จำนวผู้ใช้ที่ต้องการ
 จำนวแอปที่ต้องการ

  จำนวนแอปที่รองรับโอเปอเรเตอร์
  พื้นที่เก็บข้อมูล (GB)
  การทำ env

จำนวนของผู้ดำเนินการสร้างระบบ
ความยาก-ง่าย ของโปรแกรม
ระยะเวลาทดสอบระบบ

  บริการบำรุงรักษา
  บริการสนับสนุน
บริการแนะนำในปีที่ 1 -2 ของการดำเนินงาน

ระบบ ERP ระดับโลก

ให้ธุรกิจของคุณเติบโต เริ่มต้นเพียง

เริ่มวันนี้เพื่อ...
วางแผนงาน ให้จัดการง่าย