Skip to content

Takt Time กลยุทธ์สร้างความสมดุลด้านการผลิต

ERPHERO-Odoo- erp-Takt-Time (2)

     หากถามถึงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการผลิต Takt Time คงเป็นหนึ่งในแนวทางที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงอยู่เสมอ เพราะTakt Time จะช่วยเหลือให้องค์กรการผลิตรักษาสมดุลได้ (Line Balancing)

     Takt Time (T/T) หรือ ความเร็วในการผลิต มีที่มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า “จังหวะดนตรี” โดยแนวทางการนำมาปฏิบัตินั้นมีความสอดคล้องกับความหมายของชื่อ ซึ่งผู้ประกอบการและพนักงานจะกำหนดการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้มี “จังหวะการผลิต” เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเวลาที่กำหนดไว้

     สิ่งสำคัญที่แต่ละองค์กรอุตสาหกรรมต้องทำความเข้าใจ คือความต้องการของลูกค้า การนำ Takt Time มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการผลิตภายในองค์กรให้เป็นระบบ จะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านการผลิตลง และตอบสนองความต้องการได้ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของการคำนวณ Takt time

    สูตรใช้หา Takt time = ระยะเวลาทำงานสุทธิต่อวัน/จำนวนสินค้าที่ต้องการ

ตัวอย่าง

    “โรงงานแห่งหนึ่งมีการทำงานวันละ 3 กะ แต่ละกะมีระยะเวลาทำงาน 6 ชั่วโมง ในการทำงานแต่ละกะ จะมีช่วงเวลาหยุดพัก 1 ชั่วโมง เข้าประชุม 30 นาที เตรียมเครื่องจักร 20 นาที มีคำสั่งซื้อสินค้าด้วยความต้องการอยู่ที่ 50 ชิ้นงานต่อวัน”

วิธีการคำนวณ

    เริ่มต้นด้วยการหา “ระยะเวลาทำงานสุทธิต่อวัน” เป็นนาทีเสียก่อน

   • ทำงานกะละ 6 ชั่วโมงคิดเป็น 360 นาที ทำ 3 กะ = 360 x 3 เป็น 1,080
   • หักลบระยะเวลาที่หยุดทำงานออกไป 1,080 – (หยุดพักx3) – (ประชุมx3) – (เตรียมเครื่องจักรx3)
   • เป็น 1,080 – (60×3) – (30×3) – (30×3) =720
   • ระยะเวลาทำงานสุทธิอยู่ที่ 720 นาทีต่อวัน
   • นำเอา “จำนวนสินค้าที่ต้องการ” มาหาร “ระยะเวลาทำงานสุทธิต่อวัน” เท่ากับ 720/50 = 14.4 นาทีต่อชิ้น

หมายเหตุ

     ตัวเลข 1.44 นาทีต่อชิ้น เป็นเพียงการคำนวณด้วยค่าที่แน่นอน แต่ที่จริงแล้วการทำงานอาจมีตัวแปรทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นควรเพิ่มระยะเวลาเข้าไปในส่วนที่คาดไม่ถึง แนะนำอยู่ที่ 10%

ซึ่งนั่นจะทำให้เป็น 14.4+1.4 เท่ากับค่า Takt time ที่โรงงานนี้มีอยู่ที่ 15.4 นาทีต่อชิ้น (ค่านี้จะถูกนำไปใช้ในหัวข้อถัดไป)

สาเหตุที่ทำให้ Takt time เกิดขึ้น

     สาเหตุที่มีการคิดค้นแนวคิด Takt time ขึ้นมา เนื่องจากจัดการกระบวนการผลิต จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพอยู่เสมอ การมีแนวคิด T/T เพื่อให้โรงงานรู้กำลังการผลิตของตนเอง ว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาดมากเพียงใด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้หรือไม่ รวมไปถึงยังเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอีกด้วย

     Odoo ERP เป็นโซลูชันการบริหารจัดการข้อมูลที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Odoo ยังมีรายการแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมากกว่า 70 รายการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ 

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP