Skip to content

Data และ Information ต่างกันอย่างไร?

ERPHERO-Odoo- erp-data-information (1)

     ไม่ว่าธุรกิจไหน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนต่างให้ความสำคัญอย่างมาก นั่นก็คือ “Data” เพราะ Data ถือเป็นจำนวนสถิติตัวเลขที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง เช่น ผลประกอบการทางธุรกิจ จำนวนผู้ใช้บริการของเรา และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรคุณ ทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเริ่มให้ความสนใจเรื่องของ Data มากขึ้น เพราะสามารถนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในอนาคตได้

ทำความรู้จัก Data และ Information คืออะไร

    Data กับ Information เป็นคำสองคำที่คนส่วนใหญ่มักใช้สับสนปะปนกัน ในความหมายเดียวกันคือ ข้อมูลหรือสิ่งที่รับรู้ แต่จริงๆ แล้ว สองคำนี้มีความหมายต่างกัน 

Data หรือข้อมูล

    เป็นข้อมูลดิบที่เกิดขึ้นจากเก็บบันทึกตามเหตุการณ์ เป็นแค่การบันทึก ไม่ได้มีการจัดรูปแบบหรือแปลงให้เป็นความหมายที่เข้าใจได้ และยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือแปลงสภาพใดๆ ซึ่ง Data เป็นส่วนสำคัญในการสร้าง Information นั้นเอง

Information หรือ สารสนเทศ

    เป็นข้อมูลที่ผ่านการคิด จัดระเบียบ วิเคราะห์หรือแปลงสภาพต่างๆมาแล้ว มีโครงสร้างและความสัมพันธ์ที่ชัดเจน มีความหมาย และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ หรือนำไปใช้สร้างความเข้าใจใหม่ๆเพื่อพัฒนาในรูปแบบอื่นๆได้ด้วย

    ทั้งนี้ สรุปแล้ว ข้อมูล หรือ Data คือ ข้อเท็จจริงที่ได้มาแล้วยังไม่ได้จัดการข้อมูล ยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือจัดกลุ่มข้อมูล ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หากเปรียบเทียบแล้ว ข้อมูล ก็คือวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการปรุงแต่ง

    ส่วน สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการจัดกลุ่ม การกลั่นกรอง และให้ความหมายของข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งในส่วนของสารสนเทศจะเหมือนวัตถุดิบที่ถูกปรุงแต่งเรียบร้อย พร้อมนำไปเสิร์ฟ

ความต่างระหว่าง Data และ Information มีอะไรบ้าง

สรุปแล้วจากการนิยามของข้อมูลและสารสนเทศ เราสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

   • ข้อมูล คือข้อเท็จจริงหรือตัวเลขดิบๆ ไม่ได้มีความหมาย ส่วนสารสนเทศ คือ ชุดข้อมูลที่ผ่านการจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อย และสามารถให้ความหมายของข้อมูล
   • ทั้งนี้หากไม่มีข้อมูล เราก็ไม่สามารถสร้างสารสนเทศขึ้นมาได้
   • ข้อมูลจะไม่มีความหมายในตัวเอง ต่างจากสารสนเทศที่มีความหมายอยู่ในตัวเสมอ
   • ข้อมูลเปรียบเหมือนสิ่งที่ป้อนเข้าไป เมื่อข้อมูลผ่านการกลั่นกรองแล้ว จะเรียกว่าผลลัพธ์ออกมา ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้อาจแสดงออกมาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ตาราง กราฟแผนภูมิ รูปภาพ หรือบางครั้งเป็นรูปแบบของ Dashboard ได้เลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่า สารสนเทศ นั่นเอง

     ในยุคดิจิทัล การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ระบบ **Odoo ERP (Enterprise Resource Planning)** นับเป็นหนึ่งในโซลูชันชั้นนำที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสามารถที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกระบวนการภายในองค์กร ตั้งแต่การจัดการคลังสินค้า การขาย การเงิน บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ จนถึงการผลิต

Odoo ERP ช่วยจัดการข้อมูลอย่างไร?

   1. บูรณาการข้อมูล Odoo ERP จะเชื่อมต่อข้อมูลจากทุกส่วนงานขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
   2. อัตโนมัติกระบวนการ Odoo ERP สามารถช่วยให้งานต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การออกใบเสนอราคา การสั่งซื้อสินค้า การจ่ายเงินเดือน  
   3. รายงานข้อมูลแบบ Real-time Odoo ERP จะช่วยให้คุณได้รับรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถติดตามผลประกอบการและตัดสินใจได้ทันท่วงที 
   4. ปรับแต่งได้ตามความต้องการ Odoo ERP มีฟังก์ชันที่หลากหลาย และสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ

     Odoo ERP เป็นโซลูชันการบริหารจัดการข้อมูลที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

Odoo ยังมีรายการแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมากกว่า 70 รายการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ 

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP