Skip to content

การหยิบสินค้าแบบ FIFO, LIFO, FEFO แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

ERPHERO-Odoo- erp-FIFO LIFO FEFO (1)

สำหรับธุรกิจที่ผลิตหรือขายสินค้า สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการดำเนินธุรกิจ ก็คือ คลังสินค้า ที่ใช้สำหรับจัดเก็บสินค้าก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบที่ดีและมีการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บ รวมถึงรูปแบบในการหยิบสินค้า ให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้านั้นๆ ด้วย

แค่การหยิบสินค้าไปแพ็คส่งลูกค้า ต้องมีรูปแบบด้วยหรอ? ไปหาคำตอบกันได้เลย !!

FIFO | FEFO | LIFO คืออะไร

1. FIFO คืออะไร

     FIFO คือ การหยิบสินค้าที่เก็บเข้าคลังก่อนออกไปก่อน การหยิบสินค้าแบบ First in First out หรือ FIFO เหมาะกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบบมีวันหมดอายุ ยกตัวอย่างเช่น อาหารเครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนราคา เปลี่ยนแปลงจำนวนอยู่บ่อยๆ การหยิบสินค้าในลักษณะนี้ ช่วยป้องกันปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน

ข้อดีของการหยิบสินค้ารูปแบบ FIFO

   • ช่วยให้สามารถตรวจสอบคุณภาพ และวันหมดอายุของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน
   • ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการหยิบสินค้า และเช็คสต็อกสินค้า
   • ช่วยให้สามารถวัดมูลค่าของสินค้าคงคลังได้ง่ายขึ้น โดยดูจากจำนวนเงินที่ถูกหักออกไปจากคลังสินค้าเทียบกับจำนวนที่ได้รับเข้ามา ซึ่งทั้งสองจะแปรผันตรงกัน จึงง่ายต่อการนำข้อมูลมาทำบัญชี

ประโยชน์ของการหยิบสินค้าแบบ FIFO

   • เป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งไปยังลูกค้า ว่าสินค้าจะไม่หมดอายุก่อนถึงมือลูกค้า และทำให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสินค้าที่คงคลังเป็นสินค้าใหม่
   • ช่วยให้การทำบัญชีง่ายขึ้น เพราะสามารถวัดมูลค่าของสินค้าคงคลัง หรือ มูลค่าผันแปรต่อเดือนได้
   • ทำให้การเก็บและหยิบสินค้ามีระบบมากขึ้น

สรุปประโยชน์ของ FIFO

   • ทำให้การหยิบสินค้าและการจัดเก็บสินค้านั้นเป็นระบบมากขึ้น FIFO เป็นระบบที่ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล
   • ช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย วัดมูลค่าของสินค้าคงคลังรวมไปถึงมูลค่าแปรผันต่อเดือนได้ง่ายดาย
   • สามารถเช็คคุณภาพของสินค้าที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ ตรวจสอบว่าสินค้าหมดอายุหรือไม่ ก่อนส่งถึงมือลูกค้าทำให้มั่นใจว่าสินค้าที่อยู่ในคลังเป็นสินค้าใหม่ด้วย

2. FEFO คืออะไร

    FEFO คือ การนำสินค้าที่กำลังจะหมดอายุก่อนจ่ายออกไปก่อน First Expire First Out หรือ FEFO การหยิบสินค้ารูปแบบนี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการหยิบสินค้าหมดอายุส่งไปหาลูกค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมาก โดยมีการหยิบสินค้าไปแพ็คตามวันหมดอายุของสินค้า ไม่ได้คำนึงถึงสต๊อกที่มาก่อนหรือมาหลังแต่อย่างใด ดังนั้น จำเป็นต้องจัดเก็บสินค้าเข้าคลังอย่างเป็นระบบมีการแยกวันที่อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ข้อดีของการหยิบสินค้ารูปแบบ FEFO

   • ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งสินค้าที่หมดอายุไปให้ลูกค้า
   • ช่วยให้สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าได้อย่างสะดวก
   • ช่วยในการจัดลำดับการกระจายสินค้าก่อนวันหมดอายุ
   • เป็นรูปแบบการหยิบสินค้าที่ทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการหยิบสินค้าแบบ FEFO

   • ลดความเสี่ยงจากการหมดอายุของสินค้า
   • สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าที่เหลืออยู่ในคลัง และจัดการระบายสินค้าก่อนที่สินค้าจะหมดอายุ
   • เป็นการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปประโยชน์ของ FEFO

   • ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการหมดอายุของสินค้า
   • เพื่อให้ตรวจสอบอายุการเก็บรักษาของสินค้าที่เหลือภายในคลังสินค้าได้และยังจัดการระบายสินค้าได้ทันเวลาก่อนวันหมดอายุอีกด้วย
   • FEFO เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้บริหารสินค้าคงคลังที่นับว่ามีประสิทธิภาพและยังสามารถทำได้ง่าย

3. LIFO คืออะไร

     LIFO คือ การหยิบสินค้าที่เข้ามาล่าสุดก่อนเสมอ Last In First Out หรือ LIFO การหยิบสินค้าในรูปแบบนี้แน่นอนว่าเหมาะกับสินค้าที่มีอายุจำกัดหรือพวกสารเคมีต่างๆ เป็นไปตามหลักของระบบการเข้าหลังออกก่อน อย่างไรก็ตามอาจทำให้ยากเนื่องจากจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลสินค้าเยอะกว่า ถึงอย่างไรก็ยังคงได้รับความนิยมเพราะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องกำไรและภาษี

ข้อดีของการหยิบสินค้ารูปแบบ LIFO

   • ช่วยให้สามารถวัดรายได้ในปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากว่ามีต้นทุนสินค้าล่าสุดและรายรับปัจจุบันที่ตรงกัน
   • ช่วยให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้น เมื่อราคาสินค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้น
   • เป็นรูปแบบการหยิบสินค้าที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถเข้าใจได้ง่าย
   • ช่วยในการลดเงินได้ที่ต้องนำไปคิดภาษี โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเงินเฟ้อ ธุรกิจจะมีต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้ จึงทำให้มีกำไรสุทธิที่ลดลง

ประโยชน์ของการหยิบสินค้าแบบ LIFO

     LIFO หรือ Last In First Out เหมาะสำหรับสินค้าประเภทที่มีอายุจำกัด หรือที่มีสารเคมี โดยจะหยิบสินค้าที่เข้ามาล่าสุดเสมอ ตามหลักของระบบการเข้าหลังออกก่อน แม้ว่าวิธีนี้จะยากเนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลสินค้าเยอะกว่า แต่วิธีนี้ก็ยังคงเป็นที่่นิยม เพราะว่าการหยิบและบริหารคลังแบบ LIFO ช่วยอำนวยเรื่องกำไรและภาษี

สรุปประโยชน์ของ LIFO

     ใช้ลดกำไรสุทธิ โดยสินค้าที่เข้ามาล่าสุดนั้นจะออกไปก่อน ดังนั้น องค์กรจึงมีอัตราภาษีที่สูงทำให้ต้องหยิบและบริหารคลังแบบ LIFO

     การหยิบสินค้าในลักษณะนี้ช่วยทำให้คิดต้นทุนได้ง่าย เนื่องจากต้นทุนสินค้าจะมีราคาที่ใกล้กับราคาตลาดปัจจุบันมากที่สุดเพราะว่าเป็นสินค้าที่เข้ามาล่าสุดนั่นเอง

     หากราคาของสินค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาของสินค้าเราจะได้กำไรทันทีเมื่อขายออกไป

Odoo ยังมีรายการแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมากกว่า 70 รายการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ 

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP