Skip to content

ERP สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) คืออะไร? ทำหน้าที่อะไรได้บ้าง?

ERPHERO-Odoo-erp-trading

ธุรกิจซื้อมาขายไป เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตหรือ ซัพพลายเออร์ (Supplier) กับลูกค้าปลายทาง หน้าที่หลักในธุรกิจซื้อมาขายไป คือการจัดการด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา และถูกต้อง วิธีดั้งเดิมในการจัดการการขายสินค้านั้นวุ่นวายและใช้แรงงานมากเกินความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และทำให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ

Enterprise Resource Planning หรือ ERP เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการธุรกิจ เปรียบเหมือนแกนดิจิทัลของธุรกิจ ช่วยจัดการกระบวนการต่างๆ ให้เป็นอัตโนมัติ ลดภาระงานซ้ำๆ ผสานรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็น บัญชี ฝ่ายขาย จัดซื้อ คลังสินค้า และลูกค้าสัมพันธ์

จึงต้องพึ่งพา ระบบ ERP ระบบเฉพาะนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการให้ง่าย และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตของยอดขายและการจัดจำหน่าย

ระบบ ERP ทำหน้าที่อะไรได้บ้าง?

      ระบบ ERP จะมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลของธุรกิจอยู่หลากหลายรูปแบบ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ โดยหน้าที่หลักๆ ของระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป มีดังนี้

1. การจัดการข้อมูลลูกค้าและ Supplier

      สำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลของลูกค้า พร้อมดูรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค้ากับเรา ซื้อสินค้าอะไร? เมื่อไหร่? ในช่วงเวลาไหน?

      รวมถึงแยกประเภทของลูกค้าและ Supplier ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยก คัดแยกตามแต่ละประเทศหรือตามแต่ละโซนภูมิภาค เพื่อให้สามารถนำไปวางแผนอื่นๆ ต่อได้อย่างรัดกุม

2. การจัดการใบเสนอราคา

      ช่วยให้สามารถออกใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และตรวจสอบได้ ทั้งในรูปแบบของใบเสนอราคา หรือใบเอกสาร RFQ รวมถึงการเซ็นเอกสารต่างๆ เป็นอิเล็คทรอนิกส์ พร้อมแบ่งขั้นตอนการ Approve แบบใส่เงื่อนไข 

      กล่าวคือ หากมียอดซื้อหรือยอดการเสนอราคาเกินจำนวน … จะต้องทำการส่งใบเอกสารนี้ให้หัวหน้า Approve ก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารได้มากขึ้น

3. การจัดการคำสั่งซื้อสินค้า

      ทำให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้อย่างครบถ้วน ทั้งในการจัดซื้อและขายสินค้า โดยเก็บข้อมูลได้ทั้ง สถานะการจัดส่ง การเรียกเก็บเงิน จนถึงวิธีการชำระเงิน พร้อม Dashboard ที่สามารถเลือกมุมมองของรายงานที่ต้องการเรียกดูได้

4. การจัดการสินค้าคงคลัง

      ช่วยให้สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้ครอบคลุมทุกชิ้น รวมถึงการคาดการณ์สต็อกสินค้าล่วงหน้า เพื่อป้องกันสินค้าขาดตลาด โดยสามารถตั้ง Auto เงื่อนไขให้ระบบดำเนินการการสร้างใบ PO เมื่อสินค้านั้นๆ ลดต่ำกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ได้ในทันที วิธีนี้จะสามารถช่วยป้องกัน การลืม หรือ สินค้าขาดสต็อกได้

5. การจัดการซัพพลายเออร์

      ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลของซัพพลายเออร์เจ้าต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการดูบันทึกว่า เราเคยลดราคาล่าสุดกับ Supplier เจ้านั้นๆ ไว้เท่าไหร่? และการส่งข้อเสนอแนะกลับไปยังซัพพลายเออร์ เพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการได้

จุดเด่นของการใช้งานระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป

มาดูกันว่า ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป มีจุดเด่นในการใช้งานด้านไหนบ้าง เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมจากการใช้ประโยชน์ของระบบนี้มากยิ่งขึ้น

1. ช่วยในการเก็บข้อมูลเชิงลึก และมุมมองภาพรวมได้ครบรอบด้าน

     การใช้งานระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป จะช่วยให้คุณรับรู้ข้อมูลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก จึงช่วยให้สามารถคาดการณ์การตลาด รวมถึงสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

2. ช่วยวางแผนอุปสงค์ได้อย่างแม่นยำ

     ระบบ ERP มีความสามารถในการพยากรณ์อุปสงค์ที่ช่วยให้อุตสาหกรรมซื้อมาขายไป สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้พัฒนากระบวนการกระจายสินค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยระบบ ERP จะใช้การพยากรณ์อุปสงค์ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลซื้อมาขายไปของธุรกิจ ทำให้ได้ผลลัพธ์ในการจัดการสต็อกที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ

3. จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

     ในปัจจุบันมีธุรกิจซื้อมาขายไปหลายเจ้า เลือกใช้ระบบ ERP เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้น จึงลดโอกาสการทำงานผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานแบบ Manual ของพนักงานในองค์กรได้

     ระบบ ERP จึงเข้ามาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานระบบนี้ สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง และการขนส่งสินค้าได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ทุกสาขา ที่ธุรกิจมีอยู่ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและลดโอกาสการตกหล่นของข้อมูลได้ดี

4. สามารถทำรีพอร์ต (Report) ที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ

     ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปมีฟังก์ชันในการสร้างรีพอร์ตหรือรายงานที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ในแบบ end-to-end หรือการมองเห็นในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญในการทำงานได้

5. สามารถทำ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     นอกจากระบบ ERP จะช่วยในเรื่องระบบการจัดการสินค้าในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปแล้ว ยังสามารถทำ CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

     โดยระบบจะนำเอาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของลูกค้า และจัดทำเป็นข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของการซื้อสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น

Odoo ยังมีรายการแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมากกว่า 70 รายการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ 

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP