Skip to content

ERP มีประโยชน์สำหรับโรงงานอย่างไร

ERPHERO-Odoo-erp

Enterprise Resource Planning (ERP) กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับโรงงานเนื่องจากให้มุมมองแบบรวมเป็นหนึ่งสำหรับทุกด้านของกระบวนการผลิต และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เป็นชุดโมดูลแล้วใช้ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ใช้สำหรับวิเคราะห์และตัดสินใจการบริหารจัดการ โมดูลที่ใช้บ่อยๆ เช่น จัดซื้อ ผลิต ฝ่ายขาย คลังสินค้า บัญชี ต้นทุน และอื่นๆ เป็นต้น

      ระบบ ERP จะช่วยในการดำเนินการและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรต่างๆของแต่ละแผนก ตั้งแต่ขั้นตอนจัดเตรียมวัตถุดิบ ผลิต จัดสรรแรงงานและกระบวนการทำงานอื่นๆในองค์กร กระบวนการทำงานของระบบ ERP ช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์โดยการรับรู้ต้นทุนที่แท้จริงและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของ ERP สำหรับโรงงาน

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพ

      โปรแกรม ERP ช่วยให้โรงงานปรับปรุงกระบวนการ ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และลดข้อผิดพลาด ส่งผลให้ประสิทธิภาพและผลผลิตดีขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมด

      ยังสามารถช่วยให้โรงงานทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ และใช้เวลาน้อยลงโดยอัตโนมัติ เช่น การป้อนข้อมูล ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา ด้วยการลดระยะเวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลและงานธุรการอื่น ๆ โรงงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพได้

2.การมองเห็นที่เพิ่มขึ้น

      โรงงานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในทุกแง่มุมของกระบวนการผลิต สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้ ระบุคอขวดได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

3.การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

      โรงงานสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการติดตามวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ ซึ่งช่วยลดสินค้าหมดสต็อก ปรับปรุงเวลาจัดส่ง และลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

4.การทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุง

      ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในโรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ซัพพลายเออร์และลูกค้า สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน และช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการตัดสินใจ

5.การติดตามกระบวนการผลิต

      โรงงานมองเห็นกระบวนการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าในการผลิตและรับทราบปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น การมองเห็นนี้ช่วยให้โรงงานสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์กรของคุณต้องการระบบ ERP หรือไม่ ?

      หากองค์กรของคุณมีสถานการณ์ดังต่อไปนี้ แสดงว่าคุณอาจจะต้องใช้ระบบ ERP มาช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการทำงานขององค์กร

  1. ข้อมูลคลังสินค้าเกิดความผิดพลาดหรือไม่ ? ตรงกับที่ซื้อ/ขายออกไปหรือไม่?
  2. การทำงานปัจจุบันของพนักงานในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำงานไม่เป็นขั้นตอน เช่น การทำงานของแผนกหนึ่งมากจนเกินไปในขณะที่แผนกสองไม่มีงานเลย แต่มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกัน
  3. ต้องใช้ซอฟแวร์หรือระบบหลายๆตัวในการดำเนินงานจึงจะสามารถสรุปข้อมูลออกมาได้หรือสรุปออกมาแล้วข้อมูลไม่ตรงกัน
  4. ไม่สามารถออกรายงานผลประกอบการได้แบบทันที
  5. ซอฟแวร์ที่ใช้อยู่ไม่สามารถรองรับความต้องการของงานในบริษัทได้
  6. ต้องเลียนแบบกระบวนการทำงานของบริษัทอื่นเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทตัวเอง

Odoo ยังมีรายการแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมากกว่า 70 รายการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ 

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP