Skip to content

Business Intelligence (BI) คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญต่อธุรกิจ?

ERPHERO-odoo-ERP-Business Intelligence-BI

Business Intelligence (BI) หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแปลงข้อมูลปกติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกได้ โดยสามารถเรียกดึงได้จากระบบบริหารธุรกิจ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งประกอบด้วยระบบบัญชีการเงิน ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต

      Business Intelligence (BI) คือเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแปลงข้อมูลปกติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจ วิเคราะห์ผล หรือเฝ้าติดตามต่าง ๆ และเพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) โดยเครื่องมือดังกล่าว (BI) จะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น

   • Data Preparation: รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท และจัดรูปแบบเพื่อการวิเคราะห์
   • Data Querying: การหาคำตอบจากชุดข้อมูลเพื่อตอบโจทย์เฉพาะทางจากข้อมูลที่ได้มา
   • Data Visualization: การสร้างภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะสื่อเป็นแผนภูมิ กราฟ ฮิสโตแกรม และอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย
   • Performance Metrics Reporting: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต ผ่านการแชร์ผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
   • Data Mining: การใช้สถิติและการเรียนรู้ของเครื่องมือ (BI) เพื่อค้นหาแนวโน้มในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

จุดเด่นของ Business Intelligence

      ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกเมาส์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงรายงานได้โดยไม่ต้องมีการคีย์ข้อมูลใหม่ ซึ่งผู้ใช้สามารถถามตอบคำถามทางธุรกิจได้หลายมุมมองเพียงในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งช่วยการตัดสินใจ แม่นยำ และรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่หลากหลายภายในองค์กรมาทำการวิเคราะห์

ปัญหาที่พบในการใช้งาน Business Intelligence

   • ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลจากทุกส่วนได้ภายในระบบเดียวกัน เช่น ต้อง Export (เอ็กพอร์ต) ข้อมูลออกจากฐานข้อมูลก่อน จึงจะมาสร้าง dashboard (แดชบอร์ด), พยากรณ์ข้อมูล forecasting (ฟอร์แคสติ้ง) ได้
   • องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานในส่วน Analytics (อนาไลติก) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างคุ้มค่า เช่น บางระบบไม่สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ได้ หรือ บางระบบพยากรณ์ผลลัพธ์เชิงปริมาณแบบเส้นตรงเท่านั้น หรือ บางระบบไม่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ หรือ ทำแบบจำลองเพื่อตัดสินใจได้ Simulation for Decision (ซีมูเลชัน ฟอร์ ดิซิชัน)
   • BI บางค่าย ไม่มีฟังก์ชัน data mining มาให้พร้อม จึงต้องแยกระบบวิเคราะห์อีกต่างหาก
   • องค์กรขนาดใหญ่บางแห่ง อาจใช้เวลาในการติดตั้งระบบ Implementation (อิมพลีเมนเทชั่น) นานและต้องใช้เวลากว่าที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานระบบได้คล่อง
   • การอัพเกรดระบบจากระบบเดิมอาจทำได้ยาก เช่น data warehouse เดิม ไม่รองรับ business intelligence ใหม่
   • พนักงาน IT (ไอที) ขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในเชิง Business, Management (เมเนจเมนท์)
   • ค่าใช้จ่ายสูง ทำให้องค์กร ธุรกิจเล็กๆ หรือหน่วยงานที่มีงบไม่มาก ขาดโอกาสในการจัดซื้อ หรือได้ BI ที่มีฟังก์ชันหลากหลาย

บทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของระบบ Business Intelligence (BI)

   1. สามารถเป็นตัวช่วยในการแปลงข้อมูลทางธุรกิจที่ซับซ้อนเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถทำให้บุคคลในองค์กรเข้าใจข้อมูลได้โดยไม่ซับซ้อน
   2. ช่วยในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางธุรกิจที่สำคัญ
   3. สามารถทำนายแนวโน้มอนาคตในแผนธุรกิจขององค์กรได้ เป็นตัวช่วยที่ทำให้การวางแผนในอนาคตนั้นง่ายขึ้น
   4. ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลประกอบการของธุรกิจ ปัญหาและตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ขององค์กร
   5. ช่วยในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินจากพื้นฐานข้อมูลและข้อมูลองค์กร

Dashboard ในระบบ Odoo ERP เครื่องมือ BI ที่ทรงประสิทธิภาพ

      Dashboard (แดชบอร์ด) เป็นหน้าจอสำหรับรวบรวมข้อมูลสำคัญของแต่ละ Module (โมดูล) หรือระบบ เอาไว้ในหน้าเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของเรา โดยปกติแล้วบนระบบ Odoo ERP แต่ละ Module จะมีหน้า Dashboard เป็นของตัวเองเพื่อสรุปการทำงานอยู่แล้ว และยังมี Module Dashboard ซึ่งทำหน้าที่นำข้อมูลของการทำงานแต่ละส่วนงาน มาสรุปรวมกัน ต่อไปจะมาดูว่าการใช้งาน Dashboard มีประโยชน์อะไรบ้าง

ประโยชน์ของ Dashboard ใน Odoo

ง่ายต่อการชี้วัดการทำงาน เพราะว่าสามารถนำข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วนในระบบมาสรุปในหน้าเดียวกัน
สามารถสรุปข้อมูลเป็นกราฟรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ 
สำหรับใน Odoo นั้น สามารถเพิ่มข้อมูลที่ต้องการให้แสดงใน Dashboard ได้เอง ฯลฯ

Odoo ยังมีรายการแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมากกว่า 70 รายการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ 

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP