Skip to content

Odoo Recruitment ช่วยให้การสรรหาบุคคลง่ายขึ้นได้อย่างไร?

ERPHERO-odoo-Odoo Recruitment-ERP
ในปัจจุบันนี้ การว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ซึ่งหากมีการคัดสรรที่มีคุณภาพก็จะได้บุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท แต่กระบวนการคัดสรรหาบุคลากรโดยทั่วไปอาจใช้เวลานานและไม่เป็นที่พอใจ ซึ่งโปรแกรมนี้สามารช่วยให้การสรรหาบุคลากรง่ายขึ้น"Odoo"เป็นชุดแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่มีโมดูลสำหรับจัดการกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

Recruitment คืออะไร?

คือ หน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นขั้นตอนหรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังมีแบบแผน มีหลักเกณฑ์และมีความยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุดเข้ามาร่วมงาน

ฟีเจอร์ Recruitment ของ Odoo ช่วยให้การสรรหาบุคคลง่ายขึ้นได้อย่างไร?

1.การประกาศรับสมัครงาน

สร้างโพสประกาศงานที่มีความสมบูรณ์แบบและน่าสนใจ เพิ่มรูปภาพและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยดึงดูดผู้สมัครให้มาสมัครงานกับทางองค์กรมากขึ้น

2.การบริหารการสมัครงาน

ช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครอย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว เช่น ประวัติ, ผลงาน, และข้อมูลติดต่อ

3.การใช้ตัวกรองผู้สมัคร

สามารถใช้ตัวกรองเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อลดเวลาในการพิจารณาให้น้อยลง

4.การติดตามสถานะ

ช่วยติดตามสถานะของผู้สมัครในทุกระยะ ตั่งแต่การส่งใบสมัครจนถึงผลลัพธ์หลังสัมภาษณ์

5.การจัดการสัมภาษณ์

ช่วยวางแผนกำหนดการสัมภาษณ์และจัดการการติดต่อกับผู้สมัคร รวมถึงการบันทึกผลสัมภาษณ์ของผู้สมัคร

6.การเก็บข้อมูลประวัติบุคลากร

เมื่อผู้สมัครถูกเลือกเข้าทำงาน ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกบันทึกลงในประวัติบุคลากรเพื่อให้ HR และผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลบุคลากรได้

7.การให้คะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินผู้สมัคร และช่วยในการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน

8.การจัดการข้อมูลเงินเดือนและสวัสดิการ

มีการช่วยบันทึกข้อมูลเงินเดือน, ประโยชน์, และข้อมูลทางการเงินที่แม่นยำ

9.การวิเคราะห์ข้อมูล

สามารถใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการปรับปรุงกระบวนการสรรหาในอนาคต

ถ้าหากธุรกิจของท่านมีความสนใจหรือต้องการทดลองใช้ระบบ Odoo ERP สามารถสอบถามรายละเอียดกับเรา erphero เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP