Skip to content

ประโยชน์ของระบบ CRM

ERPHERO-Odoo ERP-CRM-benefit

ระบบ CRM หรือ Customer Relationship Management

ระบบ CRM ช่วยจัดการข้อมูลที่มีให้เป็นระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน ทำให้สามารถรับมือและทำความเข้าใจกับลูกค้าได้สะดวกขึ้น รวมถึงทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อการต่อยอดในอนาคต 

ประโยชน์ของระบบ CRM มีอะไรบ้าง เราขอยกมาเพียงบางส่วนเท่านั้น

  • ช่วยให้ประหยัดเวลาในการสืบค้นทำให้พนักงานเรียกใช้ข้อมูลทั้งหมดโดยสะดวก เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพการทำงาน
  • ทำให้สามารถบริการลูกค้าได้ดีและตรงกับความต้องการมากขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า สามารถรู้ถึงสินค้าที่ชื่นชอบหรือสั่งซื้อเป็นประจำ ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเอาใจใส่เพิ่มความพอใจในการรับบริการและผูกพันแก่ลูกค้า
  • นำข้อมูลที่ได้จากระบบ CRM มาใช้ในการต่อยอดพัฒนาสินค้าที่ขายดี คิดคำนวณปริมาณการผลิตได้แม่นยำ ทำการโฆษณาได้เจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการตรงตัว ช่วยให้องค์กรขยายตัวและเติบโตมากขึ้น
  • ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้นำมาวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกและแชร์ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ
  • ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงาน ทั้งทีมการตลาดและทีมขาย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสร้างแคมเปญต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
  • เป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่า เพราะการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำ และก่อให้เกิดเป็น Brand Loyalty ได้
  • ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้กลับมาซื้อซ้ำและกลายเป็นลูกค้าประจำได้ในที่สุด
odoo-crm-erp

ถ้าหากธุรกิจของท่านมีความสนใจหรือต้องการทดลองใช้ระบบ Odoo ERP สามารถสอบถามรายละเอียดกับเรา erphero เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero