Skip to content

ERP Software ช่วยธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไร

ERPHERO-Odoo- erp- Franchise (2)

     ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตอย่างรวดเร็ว การใช้ ERP Software ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน ระบบ ERP ช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และนี่คือวิธีที่ ERP Software ช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณก้าวไปอีกขั้น

     ปัญหาของแฟรนไชส์ที่มักถูกมองข้าม คือ ระบบการจัดการข้อมูลที่ยังกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ ทำให้เกิดหลายปัญหาที่ส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาว

1. การสูญเสียข้อมูลที่สำคัญ

     การจัดเก็บข้อมูลแบบเก่าที่อาจใช้แฟ้มเอกสาร คลิปบอร์ด หรือแม้กระทั่งกระดาษ ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญหาย  ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือแม้แต่ความผิดพลาดของพนักงาน การไม่มีระบบข้อมูลที่เป็นกลาง และมีระบบสำรองข้อมูลที่ดี ย่อมส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2. การตรวจสอบข้อมูลที่ล่าช้า

     การติดตามยอดขาย สต๊อกสินค้า หรือยอดการบริหารงบประมาณของแฟรนไชส์แต่ละสาขายังคงเป็นแบบแมนนวล ทำให้เจ้าของธุรกิจไม่สามารถทราบข้อมูลที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจจึงมีความล่าช้า ส่งผลเสียต่อโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอาจสูญเสียผลกำไรไปโดยไม่รู้ตัว

3. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสูง

     การใช้ระบบออฟไลน์ การกรอกข้อมูลด้วยลายมือ ย่อมมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด การคำนวณข้อมูลแบบแมนนวลก็ยิ่งเพิ่มโอกาสผิดพลาดมากขึ้นไปอีก ส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประเมินต้นทุน และการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

4. การควบคุมการดำเนินงานไม่ทั่วถึง

     การขยายสาขาแฟรนไชส์จำนวนมาก ย่อมต้องมีการกระจายอำนาจการทำงานให้แก่แฟรนไชส์แต่ละสาขา แต่การควบคุมมาตรฐานการขาย การบริการ หรือแม้กระทั่งการติดตามการทำงานของพนักงานในหลายๆ สาขา ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ การใช้โปรแกรม ERP จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดมาตรฐานการทำงาน และควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น

5. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงช้า

     การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในทุกวันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ จะตกอยู่ในภาวะล้าหลัง การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ ERP จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล การทำรายงานต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คุณตัดสินใจปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละยุคสมัย

6. ต้นทุนการจัดการสูง

     การใช้พนักงานจำนวนมากเพื่อทำงานเอกสาร การจัดการสต๊อก การคำนวณต้นทุน ฯลฯ ก่อให้เกิดต้นทุนการจัดการที่สูง การนำระบบ ERP มาใช้จะช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดไปทำสิ่งที่มีมูลค่าอื่นๆ มากขึ้น เช่น การพัฒนาสินค้า การสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด หรือการบริหารจัดการภายในองค์กร

     ระบบ ERP Software ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสาขาแฟรนไชส์ได้หลายแห่งอย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น แฟรนไชส์สามารถเลือกข้อมูลที่พวกเขาส่งและรับจากแฟรนไชส์ที่ช่วยให้พวกเขามีความฉลาดทางธุรกิจในระดับหนึ่ง เช่น 1. การจัดซื้อส่วนกลาง 2. เพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังและซัพพลายเชน 3. ฐานข้อมูลผู้ใช้ส่วนกลาง 4. การเพิ่มยอดขายสำหรับแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี 5. การตรวจสอบ 6. ประโยชน์อื่นๆ 

     บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึง 5 คุณสมบัติสำคัญของระบบ ERP Software ที่เหมาะสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

1. การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าแบบ Real-time

     ระบบ ERP ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ประวัติการซื้อสินค้า ข้อมูลโปรแกรมสะสมแต้ม ฯลฯ  ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บในระบบเดียว ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการ  และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงจุด

2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำ

    ระบบ ERP ช่วยติดตามสินค้าคงคลังแบบ Real-time ตั้งแต่การจัดซื้อ จนถึงการขาย ช่วยให้คุณทราบ สถานะของสินค้า ณ จุดขายต่าง ๆ ป้องกันสินค้าขาดสต๊อก ลดต้นทุนการจัดเก็บ และช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการการเงินที่โปร่งใส

  ระบบ ERP ช่วยควบคุมรายรับ – รายจ่าย และจัดทำรายงานทางการเงินโดยอัตโนมัติ ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้ง่าย มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของธุรกิจ และผู้ร่วมลงทุน

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

  ระบบ ERP มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ลูกค้า สินค้าคงคลัง ฯลฯ ทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มองเห็นจุดอ่อน และจุดแข็งของธุรกิจ และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

5. การสื่อสารที่เป็นเอกภาพ

  ระบบ ERP เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมต่อทุกฝ่ายภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการสาขา พนักงานขาย ฯลฯ ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน ลดข้อผิดพลาด และสร้างความคล่องตัวในการทำงาน

นอกจากคุณสมบัติข้างต้น ระบบ ERP ยังช่วย  

   • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
   • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
   • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
   • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การเลือกใช้ระบบ ERP สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดธุรกิจ งบประมาณ ความพร้อมของทีมงาน ฯลฯ

Odoo ยังมีรายการแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมากกว่า 70 รายการเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ หากท่านสนใจระบบ ERP อย่าลังเลที่จะติดต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทดลองใช้งานระบบจริง 

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :