Skip to content

ประโยชน์ของการใช้บาร์โค้ดกับระบบสต๊อกสินค้า

ERPHERO-stock-qrcode-Odoo ERP- (2)

บาร์โค้ด หมายถึงอะไร ?

บาร์โค้ด คือ เลขหมายประจำตัวสินค้าใช้แทนด้วยแท่งบาร์ขาว-ดำ เรียงเข้าด้วยกันและประกอบด้วยตัวเลข 8-13 หลัก สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ โดยอาศัยหลักของการสะท้อนแสงนิยมใชักับสินค้าอุปโภค บริโภคแทบทุกชนิดและสินค้าสำเร็จรูปต่าง ๆ

ระบบจัดการสต๊อก หรือ ระบบบริหารคลังสินค้า

ระบบควบคุมสินค้าเข้าและสินค้าออกของคลังสินค้า ซึ่งเป็นการบริหารสินค้าในคลังให้พอดีกับการขาย โดยนิยมใช้ “บาร์โค้ด” หรือ “QR CODE” เข้ามาใช้ดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว 

ปัญหาของระบบสต๊อกที่พบมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการจัดการ การหยิบ-การจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ การมีคลังสินค้ามากกว่าหนึ่งคลัง และไม่สามารถควบคุมการทำงานของพนักงานได้

ปัจจุบันนี้ บาร์โค้ด (Barcode System) เข้ามามีบทบาทมากในเรื่องของการทำธุรกิจ ซึ่งเราสามารถเห็นบาร์โค้ดกันตามสินค้าต่างๆ มากมาย แต่เคยทราบหรือไม่ว่า บาร์โค้ดต่างๆที่เราเห็นนั้น มีประโยชน์อย่างไร ? ไปดูกัน !!

ประโยชน์ของบาร์โค้ด

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : ระบบบาร์โค้ดจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล เพราะอย่างนี้เราควรจะนำบาร์โค้ดมาใช้ในระบบสต๊อกสินค้า นอกจากบาร์โค้ดจะช่วยลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนแล้ว ยังมีความแม่นยำในการจัดเก็บข้อมูล และยังช่วยประหยัดเวลา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอีกด้วย

2. ลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดเวลา : โดยเฉพาะการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ ระบบสินค้าคงคลัง ซึ่งระบบบาร์โค้ดจะตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้าได้ดี

3. ลดข้อผิดพลาดในการทำธุรกิจ : การใช้บาร์โค้ดในการทำธุรกิจการค้าเป็นการป้องกันการเกิดความผิดพลาดต่างๆในระบบธุรกิจมากขึ้น

4. ลดค่าใช้จ่าย : ลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆในการจ้างพนักงานเช็คสต็อคสินค้าหรือทำหน้าที่อื่นๆที่บาร์โค้ดสามารถทำแทนได้

5. ยกระดับมาตรฐานสินค้า : การระบุบาร์โค้ดจะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้าของผู้ผลิตและทำให้ผู้ผลิตคำนึงถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องได้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องการแสดงข้อมูลสินค้า และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอีกด้วย

ฟังก์ชันการทำงานของระบบสต๊อกสินค้าด้วยบาร์โค้ด

ระบบจัดการคิว ใช้ Odoo ERP เพื่อจัดการระบบคิวที่มีประสิทธิภาพ, ทำให้ลูกค้าทราบถึงตำแหน่งของออร์เดอร์และลดความไม่พึงพอใจจากการรอ

การทำนายและวางแผน Odoo ERP ช่วยในการทำนายและวางแผนการทำงานของทีมครัว ทำให้ร้านสามารถจัดทำการทำงานในเวลาที่มีความต้องการสูง

4. การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า

1.ใช้บาร์โค้ดในการทำงาน
2.สามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายตามรายละเอียด รหัสสินค้า
3.ค้นหาสินค้าได้ง่ายโดยแบ่งตามประเภทของสินค้า
4.ค้นหาสินค้าได้ง่ายตามสถานที่จัดเก็บ
5.ค้นหาสินค้าเพื่อจะเสนอขายได้อย่างรวดเร็ว ตามสินค้าที่มีอยู่จริง
6.สามารถบันทึกสต๊อกการเข้าออกของสินค้าได้

ระบบสต๊อกสินค้าจะช่วยให้การเก็บสต๊อกสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การเช็คและตรวจนับสินค้าในสต๊อกเป็นไปได้อย่างง่ายดาย แม่นยำ รวดเร็ว และยังช่วยให้คุณนับสต๊อกสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยใช้การเขียนระบบสต๊อกสินค้าให้เหมาะสมกับร้านของเรา โดย Odoo สามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้เเม่นยำ

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP