Skip to content

ความสำคัญของ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิต

ERP-manufacturing-industry
ในอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการทรัพยากร และข้อมูล มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและความได้เปรียบในการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจการผลิตเป็นภาคธุรกิจที่มีความซับซ้อน จากเดิมที่ผู้บริหารคำนวณต้นทุนแบบ Manual โดยอาศัยความน่าจะเป็นจากการคาดการณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น สั่งวัตถุดิบไม่เพียงพอ ขาดสต๊อก หรือสินค้าล้นสต๊อก ทำให้ทุนจมได้ อีกทั้งข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้าได้ง่าย 

ระบบ ERP สำคัญยังไงในอุตสาหกรรมการผลิต

ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิต เนื่องจากระบบดังกล่าวได้รวมฟังก์ชันต่างๆ ของธุรกิจไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ระบบเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการจัดการด้านการผลิตที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการคุณภาพ และ Supply Chain Management

เมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม ระบบ ERP สามารถให้ประโยชน์มากมาย รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น การคาดเดาความต้องการที่ดีขึ้น และลดเวลาในการผลิต ยิ่งไปกว่านั้น โซลูชัน ERP ที่ทันสมัยสามารถปรับแต่งได้สูงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของส่วนย่อยการผลิตที่แตกต่างกัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ผลิตที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูง

ระบบ ERP โดดเด่นในเรื่องใดบ้าง ?

การจัดการสินค้าคงคลัง ตั้งแต่การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษา การซ่อมแซม การทำงานของเครื่องจักร (MRO) ไปจนถึงการสำรองอุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ให้พร้อมนำมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และวางกลยุทธ์ในการจัดซื้ออุปกรณ์ตามจำนวนที่เหมาะสม
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระบบ ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน และติดตามข้อมูลการขายของคู่ค้า จากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยในการวางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ ในโรงงาน โดยระบบ ERP จะมอบความสะดวกสบายในการบำรุงรักษาภายในโรงงาน ด้วยการเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทั้ง การรับคำร้อง และการดำเนินการซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆ ภายในโรงงาน ในขณะเดียวกันระบบจะทำการติดตาม (Tracking) และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ติดตามการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ERP สามารถเก็บข้อมูล ติดตาม และวิเคราะห์ผลของอุปกรณ์และเครื่องมือภายในโรงงาน จากการรับข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์และการรายงานผล ทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือภายในโรงงานมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงวิเคราะห์การบำรุงรักษาได้ตรงจุด
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) โดยซอฟต์แวร์ ERP สามารถวางแผนการทำงานล่วงหน้าในกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากภายในโรงงาน เช่น ระบุความต้องการในการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ล่วงหน้า จึงช่วยป้องกันปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดซื้อ ด้วยระบบ ERP จะช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตสามารถจัดซื้อและออกคำขอเบิกได้อย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการใช้งานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
ระบบ HR โดยนอกเหนือจากการดำเนินงานและสนับสนุนการผลิตแล้ว ERP ยังมีความสามารถที่ครอบคลุมไปถึงระบบ HR อีกด้วย เช่น การรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินงานของบุคลากร (Performance Review) การจ่ายเงินเดือน เป็นต้น
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่เลือกใช้ระบบ ERP จะสามารถยกระดับการบริหารภายในองค์กรได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่พื้นที่ปฏิบัติงาน การจัดการข้อมูลในแผนกต่างๆ การวางแผนผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด ไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการเติบโตของการผลิต และการสร้างผลกำไรที่มากขึ้นอีกด้วย

ถ้าหากธุรกิจของท่านมีความสนใจหรือต้องการทดลองใช้ระบบ Odoo ERP สามารถสอบถามรายละเอียดกับเรา erphero เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero