Skip to content

ERP คืออะไร ?

ERPHERO-odoo-ERP คืออะไร

ERP คืออะไร

Enterprise Resources Planning คือ ซอฟแวร์ที่สามารถวางแผนและระบบการจัดการ การใข้ทรัพยากรต่างๆระบบ ERP ช่วยในการอัพเดทข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญระหว่างแผนกและฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน

โปรแกรม ERP บนท้องตลาดมีเจ้าไหนบ้าง

มีหลายบริษัทผู้ให้บริการบนท้องตลาด ซึ่งรวมถึงบริษัทใหญ่และเล็ก ๆ ที่มีโซลูชันและโมดูลต่าง ๆ ตามความต้องการขององค์กร นี่คือบางบริษัทที่ได้รับความนิยมในตลาด ERP

 • Odoo
 • SAP
 • Oracle
 • Dynamic 365
 • Infor-Epicor เป็นต้น

ประโยชน์ของการใช้งานระบบ ERP

 • ช่วยปรับปรุงและระบบในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกข้อมูลและการกระทำที่คล้องคลังกัน
 • ช่วยในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทุกประเภทในระบบเดียวกัน ทำให้ข้อมูลมีความสอดคล้องและถูกต้อง
 • ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล เนื่องจากมีการนำข้อมูลเข้าเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเหมือนกันทั้งองค์กร
 • ทำให้เกิดระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบงานย่อยด้านต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ ทุกแผนกสามารถ
 • ทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหาคอขวดในการทำงานร่วมกัน
 • ช่วยในการวางแผนทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเช่น ทรัพยากรบุคคล วัสดุ และการเงิน ให้มีการใช้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • ช่วยในการติดตามสถานะการทำงานและสร้างรายงานที่ชัดเจน ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลงานและประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยให้องค์กรสามารถปรับแต่งกระบวนการและโครงสร้างระบบตามความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น เช่น การเพิ่มโมดูลหรือปรับปรุงการทำงาน
 • ช่วยในการทำให้ข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการธุรกิจ
 • ช่วยในการระบุและควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ เช่น การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
 • ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยในการจัดการราคาต้นทุน การจัดการราคาขาย และการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและต้นทุน
 • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

สัญญาณเตือนธุรกิจที่ควรแก้ปัญหาด้วย ERP

ธุรกิจที่ยังไม่ได้หันมาใช้งานระบบ ERP หากพบเจอปัญหาเหล่านี้ไม่ควรมองข้าม อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่จะต้องจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว
 • ข้อมูลแยกสับสนและขั้นตอนการทำงานที่ไม่เป็นระบบ หากองค์กรมีการทำงานและข้อมูลที่แยกสับสน ทำให้เกิดความไม่ราบรื่นในกระบวนการธุรกิจ การใช้งาน ERP ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นระบบ
 • หากการตัดสินใจในองค์กรมีความยุ่งยากและไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน การใช้ ERP ช่วยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • ความไม่ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน หากองค์กรไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือข้อมูลได้ตามความต้องการ การใช้งาน ERP ช่วยในการทำกระบวนการและข้อมูลให้เป็นยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้
 • หากไม่มีระบบที่ช่วยในการจัดการทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน การติดตามความเชี่ยวชาญและผลงานของพนักงาน การวางแผนทรัพยากรบุคคล อาจทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่เป็นระบบ
 • การใช้งานระบบที่ไม่ทันสมัยหรือไม่เชื่อมโยงกัน อาจทำให้กระบวนการธุรกิจช้าลง เช่น การรอคอยข้อมูลจากแผนกอื่น ๆ หรือการทำงานกับเอกสารที่ต้องมีการกรอกข้อมูลซ้ำ
 • ข้อมูลที่แยกสันสนในระบบต่าง ๆ ทำให้เกิดความลำบากในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มีข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจ
 • ใช้ไฟล์ Excel ในการเก็บข้อมูลที่มีสูตรเยอะจะหาอะไรแต่ละอย่างช่างแสนนาน
 • เนื่องจากเป็นระบบการเก็บข้อมูลที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงตามจริงว่งผลในหลายๆด้าน

ถ้าหากธุรกิจของท่านมีความสนใจหรือต้องการทดลองใช้ระบบ Odoo ERP สามารถสอบถามรายละเอียดกับเรา erphero เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด

สนใจบริการ ERP Implement & Consulting ติดต่อได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero

#SME #erphero #erp  #odoo #ระบบERP #CRM #POS #sale #invoicing #โปรแกรมบัญชี #purchase #Inventory #MRP