Skip to content

ERP ช่วยลดต้นทุนได้อย่างไร ?

ERP, Enterprise Resource Planning

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาก จึงต้องมีการจัดการบริหารทรัพยากรในองค์กรให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเงินในภายหลั

ERP เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราจึงมาดูกันว่า ERP ช่วยลดต้นทุนได้อย่างไร

– ระบบ ERP จะมีจุดเด่นคือ ความสามารถในการจัดการได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วความรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ทำให้ลดเวลา = ลดต้นทุน
– ลดขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานให้น้อยลง ทำให้ลดเวลาในการทำงาน สามารถนำเวลาไปพัฒนางานในส่วนอื่นได้
ลดขั้นตอน ลดเวลา = ลดต้นทุน
– สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่เกิดขึ้นถูกต้องแบบ Real time
– ช่วยให้การทำงาน สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความสามารถของคนในการจดจำ
– สามารถเข้าถึงรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
-กรณีกิจการมีหลายสาขา สามารถดูข้อมูลแบบรวมสาขา หรือแยกสาขาได้ จากศูนย์กลางที่เดียว
– สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ย้อนหลัง ได้ไม่จำกัดปี
– มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถแยกตามสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมตามที่กำหนดได้
– สามารถอนุมัติเอกสารต่าง ๆ แบบ Online ได้ เช่น เอกสารใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบรับคำสั่งขาย ทำให้มีการตรวจสอบเอกสารอย่างรัดกุม
– สามารถบำรุงรักษาระบบได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่พิเศษเฉพาะทาง
– ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้

โดยระบบ ERP จะช่วยจัดการบริหารทรัพยากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลทันสมัย ทำให้เห็นปัญหาในแต่ละขั้นตอนการทำงานและจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที สะดวกเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกที่ เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

ถ้าหากธุรกิจของท่านมีความสนใจหรือต้องการทดลองใช้ระบบ Odoo ERP สามารถสอบถามรายละเอียดกับเรา erphero เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด

 

ติดต่องานบริการทางด้าน erphero ได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero